Dopoledne s canisterapeutickými psy v Břeclavi

Dne 21. srpna se v areálu Denního stacionáře Utilis v Břeclavi konalo "psí dopoledne", jehož pořádání jsme podpořili.
Akce se zúčastnili canisterapeutické týmy Canisterapeutického sdružení Jižní Morava a připravily program pro klienti Denního stacionáře UTILIS společnosti Remedia Plus z.ú., Domovinky Remedia Plus z.ú., pro klienty z Domova seniorů Břeclav a z organizace Modrá vážka.
Návštěvníci akce se vystřídali u našich týmů a měli tak možnost potěšit se a pracovat s různými hafany, vyzkoušet různé aktivity.

Akce se setkala s pozitivním ohlasem a s největší pravděpodobností není poslední - ať už ta další bude ve spolupráci s Remedia Plus z.ú. nebo s jinou organizací. Je přínosem i pro naše členy, kteří mají možnost nejen vyzkoušet si práci s různými cílovými skupinami, ale inspirovat se navzájem, popovídat si o svých zkiušenostech, prohlédnout jiné pomůcky apod.

Rychlý kontakt

Canisterapeutické sdružení Jižní Morava, z.s.

Lipov 283, 69672 Lipov,

IČO: 70835713

Mobil: +420 604 968 975 

Pište nám na:
info@canis-sdruzeni.cz
ctsjm@seznam.cz