V roce 1999 byly složeny první canisterapeutické zkoušky v Brně – Líšni. Psovodi, kteří zkoušky složili však byli členy Canisterapeutické společnosti, která pracovala v Praze. Pro Moravu byl ustanoven koordinátor, který měl na starosti kontakty mezi Prahou a Moravou. Tato spolupráce se však po roce ukončila osamostatněním členů z Moravy.

Vzhledem k územní rozloze bylo dohodnuto další rozdělení na dvě moravské sekce, a to na Canisterapeutické sdružení Jižní Morava a na sdružení pro severní Moravu pod názvem Podané ruce. Obě sdružení jsou v kontaktu a vycházejí si vstříc.

Stanovy Canisterapeutického sdružení Jižní Morava byly zaregistrovány 20.9.2000 na Ministerstvu vnitra ČR a od tohoto data začala jeho samostatná existence.Ve stejném roce byl schválen Ministerstvem zemědělství, odborem pro ochranu zvířat i nově vypracovaný Zkušební řád. Působnost sdružení je nejen pro Jižní Moravu, ale pro celé území republiky. Od roku 2004 jsme se staly členy Canisterapeutické asociace, která zaštituje organizace s obdobnou náplní činností.

fotky z CT zk (6)

V současné době ve sdružení pracuje 140 členů se 147 psy. (stav v první polovině roku 2009)
Členové sdružení nejen pracují na kontaktních místech po celé Jižní Moravě, ale zúčastňují se i akcí konaných jinými organizacemi pro zdravé děti i pro děti s handicapem, najdete je i na akcích pořádaných pro klienty v Domovech důchodců a Ústavech sociální péče. Malým příkladem je účast na oslavách Dne dětí v Brně-Lužánkách a u Plumlovské přehrady, na Mostech Přerov, na letních táborech, ale také na oslavách Dne otců v Brně.
Velmi dobrá je spolupráce se sdružením Podané ruce – Frýdek-Místek, Piafa – Vyškov, Apla – Jižní Morava a Biliculum – Novosedly.

A co my děláme pro naše členy?

No kromě toho, že jim přidáváme práci navíc s vypisováním různých formulářů, snažíme se podpořit je například ve zvyšování své profesionality formou studia, pořádáním besed o využití canisterapie a seznamovat veřejnost o jejich práci. Naposledy to byl pořad o canisterapii v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Bílovicích nad Svitavou, který byl v televizním pořadu Kvarteto a článek o canisterapeutických zkouškách konaných v Dětském domově a speciální základní a praktické škole ve Zlíně. Pro informovanost členů vydává sdružení také svůj časopis – občasník Zpravodaj.

V tom časopise se mluví také o nás. Jak jsme složili zkoušky a samozřejmě o tom, jak si rozumíme se svými dvounožci. Řeknu Vám, někdy je to dost těžké s nimi vyjít. Pořád nás jen češou,koupou, nechávají nás očkovat a představte si, dokonce odčervovat! O výstavách a zkouškách ani nemluvím. Nemáme to s nimi lehké ! Ale počkejte, až se karta obrátí!

Haf! Váš psí anonym

Naše činnost

– za pomoci psů přispívat k léčbě dětí i dospělých, nejen handicapovaných, v oblasti psychické, fyzické, somatické, sociální a rehabilitační
– podávat informace novým zájemcům o canisterapii
– pořádat zkoušky pro psovody a psy
– příprava a školení canisterapeutů
– pořádání besed pro laickou i odbornou veřejnost
– spolupráce s rodinnými příslušníky s dětmi s handicapem
– pravidelné návštěvy canisterapeutů se psy v sociálních a zdravotnických zařízeních, ve školách, domovech důchodců, v rodinách s handicapovanými dětmi i dospělými a u starých a osamělých lidí
– účast canisterapeutů na akcích pro zdravé i handicapované děti a občany
– spolupráce se středními i vysokými školami a organizacemi s obdobnými cíli
– spolupráce s pedagogy, lékaři, psychology, logopedy, fyzioterapeuty
– spolupráce s médii – televize, rozhlas, tisk- na požádání vykonání zkoušek i mimo region JM kraje

Návštěvy nabízíme
– zařízením sociálních služeb
– zdravotnickým zařízením
– dětským domovům
– školským zařízením pro děti s handicapem
– stacionářům
– centrům ranné péče
– centrům sociálních služeb pro seniory
– individuálně rodinám s dětmi s handicapem
– individuálně rodinám s handicapovaným členem