Společné akce

První společná víkendovka se konala na konci září ve Valticích. Sobotní den patřil pěti přednáškám…