Webové stránky sportovního klubu vozíčkářů v Praze SKV Praha.

Spousta informací od Jany Tomečkové na stránkách zaměřených spíše na postižené občany, jejich práva a další odkazy týkající se paraplegie, rehabilitace i canisterapie.