Vyšla nová kniha Canisterapie v teorii a praxi autorek Mgr. Jitky Šabatové a Mgr. Markéty Stančíkové (obě členky našeho sdružení). Kniha se zaměřuje na praktické uplatnění canisterapie u různých cílových skupin a její součástí je sborník her a pomůcek využitelných při canisterapii. V případě zájmu je možné knihu objednat naší informace na www.piafa.cz.