Členský příspěvek na rok 2019                                        300,-Kč

Členský příspěvek pro rodinného příslušníka         150,-Kč
Startovné – nová CT zkouška                                            500,-Kč
Startovné – opakovaná CT zkouška                                200,-Kč
Startovné pro nečleny o.s. CTS JM                                3.000,-Kč

Platby zasílejte KB – na účet číslo: 107-8448570227/0100
IBAN                        CZ0301000001078448570227
BIC / SWIFT kód     KOMBCZPPXXX

K. symbol: 558
V. symbol: členské číslo (uvedeno v seznamu členů vedle jména)

S. symbol

  • 12019 (členský poplatek)
  • 22019 (poplatek za nové zkoušky)
  • 32019 (poplatek za opakované zkoušky)

Textová zpráva pro příjemce platby (pro přehlednost):
– členský poplatek 2018 – příjmení a jméno člena o.s.
– CT zkoušky – příjmení a jméno člena o.s. + jméno psa

Platby členských příspěvků na rok 2019: do 31.března!

Platby za zkoušky: nejpozději 14 dní před jejich konáním