All posts by admin

18Čvn/13

Vyšla nám knížka!!

Vyšla nová kniha Canisterapie v teorii a praxi autorek Mgr. Jitky Šabatové a Mgr. Markéty Stančíkové (obě členky našeho sdružení). Kniha se zaměřuje na praktické uplatnění canisterapie u různých cílových skupin a její součástí je sborník her a pomůcek využitelnýchRead More…